Nous traçats sobre la terra

New Holland Agriculture pretén comercialitzar màquines innovadores i amables amb el medi ambient, com un tractor anomenat NH2 TM que funciona amb hidrogen. Actualment els grangers assumeixen el cost dels combustibles i, també, el cost del transport del combustible fins a la pròpia granja. També seria així amb l'hidrogen, degut sobretot a la seva limitada xarxa de distribució. Per això, New Holland proposa la seva pròpia producció d'hidrogen. The Energy Independent Farm és, doncs, una proposta de New Holland en la que es pretén aprofitar totes les oportunitats d'espai i equipaments que aporta una granja i utilitzar l'hidrogen, generat amb energies renovables, com el motor de tot l'engranatge energètic de la instal·lació. De fet, pretenem reprendre la sostenibilitat de la Masia Catalana, però ara en el món tecnològic del segle XXI. Una altra alternativa al model de NHA seria obtenir l'hidrogen per reformat catalític de bioetanol obtingut per fermentació de les restes orgàniques de la granja. Estem treballant en aquest tema i ja n'hem obtingut resultats ben engrescadors.

I com a nous traçats sobre el sól, no us perdeu aquest vídeo tan suggerent i poètic.
Posted by Elies Molins | en 3:08

0 comentarios:

Publicar un comentario